Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1406 A4 Logiikka II 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF)

Osaamistavoitteet

Opiskelijan on kehitettävä taito käyttää formaalista logiikkaa filosofisten kysymysten esittämiseen ja ratkaisuvaihtojen pohtimiseen.

Sisältö

- predikaattilogiikan semantiikka ja todistusteoria
- identiteetin logiikka
- määritelmien teoriasta
- luonnollisen kielen formalisointi kvantifikaatioteorian avulla
- ei-klassisesta logiikasta (intuitionistinen logiikka, modaalilogiikka, normilogiikka, fiktioiden logiikka, moniarvologiikka)
- ensimmäisen kertaluvun teorioista ja niiden malleista

Toteutustavat

24 h luentoja ja 10 h harjoituksia (kl)

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssi kuulusteluineen sekä demonstraatiot (24 h luentoja ja 10 h harjoituksia, kl). Kurssin voi suorittaa vain poikkeustapauksessa kirjatenttinä, jolloin kirjallisuudesta on erikseen sovittava teoreettisen filosofian professorin kanssa. Syventävissä opinnoissa teoreettiseen filosofiaan suuntautuvilta opiskelijoilta edellytetään logiikka II:n suorit-tamista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet