Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1418 A5 Poliittinen filosofia 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee poliittisen ajattelun perinnettä ja kykenee tarkastelemaan erilaisia politiikassa esiin nousevia kysymyksiä filosofisesta näkökulmasta.

Sisältö

- poliittisen ajattelun perinteet
- demokratian filosofia
- filosofia ja ajankohtaiset poliittiset kysymykset

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka

Waldron: Liberal Rights

Walzer: Spheres of Justice

Young: Justice and the Politics of Difference

Laitinen: Itseään tulkitseva eläin

Herne: Mitä on oikeudenmukaisuus?

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet