Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1410 A6 Kielifilosofia 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan on ymmärrettävä kieleen liittyvät filosofiset ongelmat ja kielen ja ajattelun suhde sekä filosofisen semantiikan perusteet.

Sisältö

Kielifilosofian ja kielen filosofian erot, filosofisten ongelmien näkeminen kielellisinä ongelmina, kielen ja ajattelun suhde, filosofisen semantiikan perusteet.

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Soames: Philosophy of Language ja Kripke: Naming and Necessity

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet