Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1419 A6 Käytännöllinen etiikka 4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ainakin yhteen käytännöllisen etiikan osa-alueeseen liittyvää keskustelua ja osaa kriittisesti arvioida argumentteja myös muilla käytännöllisen etiikan alueilla.

Sisältö

Perehtyminen käytännöllisen etiikan menetelmiin ja argumentaatioon sekä ajankohtaisiin tieteen ja teknologian synnyttämiin eettisiin kysymyksiin ja niiden ratkaisuyrityksiin.

Toteutustavat

Luentokurssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista:

Launis: Moniarvoinen terveys

Aaltola:Eläinten moraalinen arvo

O´Neill: Autonomy and Trust in Bioethics

Häyry: Ihminen 2.0: Geneettisen valikoinnin ja ja parantelun eettiset kysymykset

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet