Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1411 A7 Mielenfilosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Olli Koistinen (TF) ja Eerik Lagerspetz (KF)

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan on ymmärrettävä mieleen ja tietoisuuteen liittyvät filosofiset ongelmat ja näiden ongelmien tärkeimmät ratkaisuvaihtoehdot.

Sisältö

-mielen ja materian suhde
-tietoisuuden ja intentionaalisuuden luonne ja ehdot
-mentaalisen todellisuuden selittäminen
-käsitteenmuodostus

Toteutustavat

Luentokusrssi kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Chalmers: The Conscious Mind
tai
Braddon-Mitchell & Jackson:
Philosophy of Mind and Cognition

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet