Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1467 A13 Kandiseminaari, käytännöllinen filosofia 2 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä
Edeltävät opinnot
Mahdolliset pakolliset edeltävät opinnot ilmoitetaan seminaarin ilmoittautumislistassa.

Osaamistavoitteet

Harjaannuttaa opiskelija filosofiseen argumentaatioon, tieteellisen esityksen laatimiseen, lähdekirjallisuuden käyttöön sekä filosofisten ongelmien itsenäiseen, kriittiseen arviointiin.

Toteutustavat

Seminaari-istunnot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen seminaariin, kandidaatintutkielman valmistelu ja opponointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintopisteet tallennetaan rekisteriin vasta kun kandidaatintutkielma on hyväksytty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet