Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1483 V5 Mannereurooppalainen filosofia 0–4 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Eerik Lagerspetz

Osaamistavoitteet

Tutustuminen alan keskeisiin suuntauksiin.

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

FILY1440 Arendt: The Human Condition (myös suom.: Vita Activa) 2 op

FILY1441 Foucault: Les mots et les choses (myös engl.) 3 op

FILY1442 Gutting: Michel Foucault’s Archaeology of Scientific Reason 3 op 

FILY1443 Gadamer: Wahrheit und Methode (myös engl.) 3 op

FILY1444 Weinsheimer: Gadamer’s Hermeneutics 3 op

FILY1445 Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, Band I (myös engl.) 3 op

FILY1446 Held: Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas 3 op

FILY1447 Heidegger: Sein und Zeit (myös suom.) 3 op

FILY1448 Dreyfus: Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Division I 3 op

FILY1449 Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie (myös engl.)  3 op

FILY1450 Bernet, Kern & Marbach: An Introduction to Husserlian Phenomenology 3 op

FILY1451 Sartre: L’être le néant (myös engl.) 4 op

FILY2410 Dreyfus & Rabinow: Michel Foucault – Beyond Structuralism and Hermeneutics 3 op

FILY2411 McCarthy: The Critical Theory of Jürgen Habermas 3 op

FILY2412 Wood: Karl Marx 3 op

FILY1452 Saarinen: Sartre: Pelon, inhon ja valinnan filosofia 2 op

FILY7099 Miettinen, Pulkkinen & Taipale (toim.): Fenomenologian ydinkysymyksiä 3 op

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet