Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1303 P2 Filosofian historia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Filosofian tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan keskeisten filosofian klassikkojen teorioiden olennaisen sisällön ja ymmärtävän filosofian historian kehityslinjoja

Sisältö

- filosofian synty ja varhainen kehitys (antiikki)
- keskeisten klassikkojen teoriat niiden aatehistoriallisessa yhteydessä

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu.Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Skirbekk & Gilje: A History of Western Thought

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet