Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1317 P3 Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Ari Maunu, luennot Elina Packalén

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan osaavan tunnistaa yleisimmät harhapäätelmät, loogisesti analysoida luonnollisen kielen lauseita, hallita muodollinen päättely (deduktio) ja hallita propositiologiikan, kvantifikaatioteorian ja modaalilogiikan perusteet.

Sisältö

- tärkeimmät päättelytyypit; loogisen sitovuuden käsite
- propositiologiikan ja kvantifikaatioteorian perusteet
- esimerkkejä luonnollisen kielen lauseiden ja päätelmien loogisesta analyysistä
- harhapäätelmistä
- modaalilogiikan perusteet

Toteutustavat

24 h luentoja ja 15 h harjoituksia (sl)

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssi kuulusteluineen sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Psykologian ja logopedian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet