Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1310 P7 Yhteiskuntafilosofia I 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Juha Räikkä

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan tuntevan tavanomaiset yhteiskuntafilosofian kysymykset, erityisesti oikeudenmukaisuuden käsitteeseen liittyvät aiheet

Sisältö

- ihminen yhteisön jäsenenä
- yhteiskuntafilosofian suhde yhteiskuntatieteisiin
- yhteiskuntateorioiden perustyypit ja peruskäsitteet

Toteutustavat

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu. Tentin voi suorittaa myös sähköisesti tenttiakvaariossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentokurssit kuulusteluineen tai kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Räikkä (toim.): Yhteiskuntafilosofia

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
P2. FILOSOFIAN OPINTOJAKSOT (Elämänkatsomustieto)
Psykologian ja logopedian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet