Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0173 S.3 HARJOITTELU 6 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Arttu Saarinen

Osaamistavoitteet

Harjoittelussa opiskelija perehtyy ohjatusti käytännön työelämään. Opiskelija saa oman alan työkokemusta, josta on usein hyötyä myöhemmässä työnhaussa.

Sisältö

Opiskelija työskentelee omaa koulutusta vastaavissa tehtävissä kolmen kuukauden ajan. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija ottaa yhteyttä oppiaineessa harjoittelusta vastaavaan henkilöön ja hyväksyttää harjoittelupaikkansa hänellä. Harjoittelun päätyttyä opiskelija laatii harjoittelua koskevan raportin opintojakson vastuuhenkilön ohjeiden mukaan. Taloussosiologian pääaineopiskelija voi hakea joko yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan järjestämiä harjoittelupaikkoja tai hankkia harjoittelupaikan itse. Lisätietoja harjoittelusta rekrytointipalveluiden internetsivuilta ja oppiaineessa harjoittelusta vastaavalta henkilöltä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet