Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI2001 Lääketieteellinen latina 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
FM, Veli-Matti Rissanen, Klassisten kielten laitos.

Osaamistavoitteet

Valmiudet lääketieteellisen latinan, erityisesti anatomian (mm. tuki- ja liikuntaelimistön) ja diagnostiikan määritysten omaksumiseen ja muodostamiseen. Kurssilla tutustutaan termistön kielelliseen rakenteeseen, latinan substantiivien ja adjektiivien taivutukseen sekä johdannaissanojen muodostamisperiaatteisiin.

Sisältö

Tieteellisen latinan ja lääketieteen latinan ääntäminen. Substantiivin ja adjektiivin taivutus.
Adjektiivi- ja genetiiviattribuutti. Anatomian ja diagnostiikan määritykset.
Johdannaisten muodostaminen/johdannaistyypit. Anatomian perussanastoa.

Toteutustavat

Luentoja 20 t, yksinkertaisia luennolla/itsenäisesti tehtäviä harjoituksia yhteensä n. 10 t.
Opetus järjestetään kahdessa ryhmässä, mikäli ilmoittautuneita vähintään 50.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Lopputentti, joka arvostellaan asteikolla 1-5. Alle 1:n jäävä suoritus on hylätty.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opinto- ja harjoitusmoniste lunastetaan opettajalta kurssin alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet