Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI3001 Kokouskäytännöt ja puheviestintä 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
FM Liisa Järvikoski, Kielikeskus.

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot kokouskäytänteistä ja harjaannuttaa toimimaan kokouksissa puheviestinnällisesti.

Opiskelija hallitsee pääosin kokoustekniikan sekä yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen
määräykset. Hän osaa soveltaa oppimaansa käytännössä ja toimia erilaisissa kokousvirkailijain
tehtävissä sekä uskaltaa osallistua päätösten tekoon käyttämällä erilaisia
puheenvuoroja.

Sisältö

Kokoustekniikka pääpiirteittäin: kokouksen kulku, äänestys- ja vaalimenettelyt, erityyppiset
kokoukset ja kokousten asiakirjat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 16 t 0 t

Harjoitukset 16 t. Yksi ryhmä (maks. 12 opiskelijaa).

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitukset ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jaetaan kurssilla.

Lisätietoja

Kansainvälisyys: Kulttuurienvälisen kommunikaation taidot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet