Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LPSY0017 Lasten neuropsykiatria ja neuropsykologia 2 op
Vastuutaho
Lastenpsykiatria
Vastuuhenkilö
Professori Jorma Piha, Lastenpsykiatria, Kliininen laitos. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Leena Pihlakoski. Neuropsykologi Jutta Torsti.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on oppia tuntemaan yleisimmät neuropsykiatriset häiriöt, niiden diagnostiikka
ja kuntoutusmenetelmät.

Opetuksen jälkeen opiskelija
-- ymmärtää lapsen tarkkaavaisuushäiriöiden luonnetta
-- osaa arvioida lapsen neuropsykiatrista kokonaistilannetta

Sisältö

Lasten tarkkaavaisuushäiriöt.
Autismispektrin häiriöt ja Touretten oireyhtymä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Alhaalla mainittu kurssiasema.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus (8 h, kaksi neljän opetustunnin mittaista PBL-seminaaria ja niihin valmistautuminen,
yhteensä 40 t opiskelijan työtä, 2 op)
-- kaksi ensimmäistä tuntia keskustelua opiskelijoiden tekemien kirjallisuusreferaattien ja
esitysten pohjalta (Pareittain tehty potilasasiakirjoihin pohjautuva tapausselostus TYKSin
lasten-psykiatrian poliklinikan neuropsykiatrian työryhmässä tutkitusta/hoidetusta
potilaasta. Tapausselostus sisältää teoreettisen katsauksen em. kirjallisuuden perusteella,
lapsen kehityshistoriaa, yhteenvedon perhetutkimuksesta, nykyoireet, pohdintaa)
-- kolmas tunti tapausselostus/demonstraatio/videoharjoitus Kirjallisuuteen perehtyminen
(1 op)

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimisen arviointi: Tapausselostusten arviointi ja seminaarien välitön palaute

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seminaarin 1 kirjallisuus
-- Barkley (2006). Primary symptoms, diagnostic criteria, prevalence and gender differences
(luku 2/ss 76-121)
-- Barkley (2006). Comorbid disorders, social and family adjustment and subtyping (luku
3/ss 184-218)
-- Barkley (2006). Etiologies (luku 5/ss 219-247)
em kirjassa Barkley Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 3.p
-- Rintahaka (2007). Lasten ja nuorten ADHD (1kpl/hlö tilattavissa ilmaiseksi: http://www.
adhd-center.com)
Seminaarin 2 kirjallisuus
-- Khouzam, H.R., El-Gabalawi, F., Pirwani, N. and Priest, F. (2004): Asperger’s disorder:
A review of its diagnosis and treatment Comprehensive Psychiatry Vol 45, 3, 184-191.
(yliopiston kirjaston verkkolehti)
-- Rintahaka, Pertti (2007) Touretten oireyhytymä ja muut nykimishäiriöt. Duodecim
123(10):1213-9. http://www.terveysportti.fi
-- Tietoa Touretten oireyhtymästä – yhteenveto Touretten oireyhtymää käsittelevästä
sarjasta (1kpl tilattavissa ilmaiseksi: http://www.adhd-center.com)
-- Attwood, Tony (2005): Aspergerin oireyhtymä, opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Jyväskylä
Haukkarannan koulu. (yliopiston kirjastossa, saa myös lainaksi Jutta Torstilta)
-- Gillberg (2001) Touretten oireyhtymä. Oireina tahattomat lihasnykäykset ja äännähdykset.
PS-kustannus. (löytyy kirjastoista, saa lainaksi myös Jutta Torstilta)

Lisätietoja

C10-lukukausi tai myöhemmin

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria