Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSKT6417 Addiktiot elokuvissa 1 op
Vastuutaho
Psykiatria
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Antti Mikkonen

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä ja ymmärrystä päihdehäiriöiden taustoista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.

Opiskelija syventää tietojaan päihdeongelmien taustoista ja osaa hahmottaa päihdeongelmiin liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti. Opiskelija pystyy pohtimaan päihdeongelmiin liittyviä ilmiöitä myös potilaan näkökulmasta.

Sisältö

Aiheina alkoholismi, peliriippuvuus, nuorten päihdeongelmat, päihteet ja mielenterveys, opioidiriippuvuus ja piikkihuumeiden käyttö.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat, max 10 osallistujaa

Toteutustavat

5 ryhmätapaamista, joissa perehdytään keskustelun ja elokuvan keinoin aihepiiriin (15 t), opettajan antamaan ennakkomateriaaliin perehtyminen, itseopiskelu, oppimispäiväkirja (12t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Kurssin suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan täyttämistä. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Lisätietoja

Osa kurssimateriaalista on englanniksi.

Kurssi pidetään Turussa, läsnäolo pakollinen. Yhden poissaolokerran voi korvata esseellä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria