Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2049 Opiskelutaidot 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
suunnittelija Erika Österholm, koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö TUTKE

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään opiskelun ja oppimisen taitoihin, joita lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa edellytetään. Opintojakson käytyään opiskelija tietää yliopisto-opiskeluun soveltuvia opiskelutapoja ja -tekniikoita sekä osaa arvioida omia oppimisprosessejaan. Hän ymmärtää opiskelun olevan taito, jota voi kehittää. Tavoitteena on kurssin kautta lisätä monipuolisesti opiskelijan ymmärrystä itsestä oppijana, tukea opiskelijan hyvinvointia ja asiantuntijaksi kasvua.

Sisältö

Oppiminen lääketieteen alalla, opiskelun tarkastelua taitona ja omien opiskeluvalmiuksien monipuolinen kehittäminen.

- Taitava opiskelu lääketieteen alalla, oppiminen aivotutkimuksen valossa
- Opiskelustrategiat, luku- ja muistitekniikat, opiskelu yksin & ryhmässä
- Ajankäyttö, stressin hallinta, opiskelun haasteet lääketieteessä
- Motivaatio, itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen
- Kompetenssit ja asiantuntijuus lääketieteen alalla, työelämän näkökulma

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 44 t 0 t

Luento-opetusta sekä omatoimista työskentelyä osin Moodle-oppimisympäristössä.

Opetuskieli

suomi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Vaatimuksena on 80% läsnäolo luennoilla sekä kaikkien kotitehtävien ja oman opiskelun kehittämishankkeen tekeminen.

Suositellut suoritusajankohdat

Kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaalit ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Lisätietoja

Kohderyhmänä lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat. Opintojaksolle otetaan enintään 150 opiskelijaa.

Kurssilla luennoitsijoina toimivat kasvatustieteen, psykologian, lääketieteen alan asiantuntijat ja opettajat sekä lääketieteen pedagogisen opintolinjan opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet