Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOS6456 Tietotekniikan perusteet 2 op
Vastuutaho
Biostatistiikka
Vastuuhenkilö
Biostatistikko Tero Vahlberg, Biostatiikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
Hallitsee mikrotietokoneen käyttöön liittyvät peruskäsitteet, omaa nykyaikaisen tekstinkäsittelyn
perustaidot, omaa käsityksen erilaisten sovellusohjelmien käytön periaatteista, taitaa eri ohjelmilla jalostettujen tietojen yhdistämisen ja tietojen siirtelyn, omaa kyvyn itsenäisestikin omaksua uusien sovellusohjelmien käyttöympäristöjä ja selviää ongelmista itsenäisesti käyttämällä ohjelmien tarjoamia avusteita.

Opettaa opiskelussa ja sen jälkeen hyödynnettävät perustaidot tietokoneen käytössä.

Sisältö

Peruskäsitteitä. Graafinen käyttöliittymä WINDOWS. Tekstinkäsittely. Taulukkolaskenta. Erilaisiin sovelluksiin tarkoitettuja ohjelmia. Harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Luentoja 4 t ja 24 t harjoituksia mikroluokassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty harjoitustyö. Palautelomake.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harjoittelutehtävät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria