Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2041 Aivot moniammatillinen opintojakso 3 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
Dosentti Outi Kortekangas-Savolainen

Osaamistavoitteet

Luoda moniammatillisuuden periaatteisiin pohjautuva opiskelijalähtöinen opintojakso eri tieteenalojen opiskelijoille, jonka aikana opitaan ymmärtämään eri ammattiryhmien yhteistyö ja sen merkitys potilaan hoidossa.

Sisältö

Opintojaksossa opiskelijat moniammatillisissa työryhmissä käsittelevät aivotoiminnan eri alueita mm. muistia, päihteitä, depressiota ja verisuonisairauksia/aivovammoja, kipua ja niitten vaikutuksia aivojen toimintaan. Opintojakson aikana opiskelija oppii hahmottamaan ja saa käsityksen aivojen monimuotoisesta vaikutuksesta ihmisen kaikenpuoliselle hyvinvoinnille, ymmärtää eri ammattiryhmien yhteistyön merkityksen potilaiden hyvässä hoidossa ja osaa soveltaa omaa ammattitaitoaan tähän yhteistyöhön. Syksystä 2015 lähtien opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa sosiaalityön oppiaineesta (TY).

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelijat jaetaan 5 ryhmään, siten että kussakin ryhmässä on eri kaikkien osallistuvien tutkinto-opiskelijoiden edustajia. Kaikille järjestetään yhteiset seminaarit (5 x 3 t. = 15 t.). Seminaareihin liittyy kirjallisuutta, joka opiskelijoiden tulee lukea ennen seminaari-istuntoja. Seminaarikertoihin tulee uutena sosiaalityötä käsittelevä luento. Seminaareissa valotetaan lääkärin, hoitajan ja sosiaalityön näkökulmaa. Ryhmittäin tehdään vierailut omiin valittuihin aihepiireihin liittyviin toimipaikkoihin (10 t). Lisäksi opiskelijat keskustelevat aiheista verkkotyöskentelynä ohjattuina ja lopuksi järjestetään yhteinen päätösseminaari (40 t).

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Seminaarityö ja verkkotyöskentelyn hyväksyminen sekä luennoille ja päätösseminaariin aktiivinen osallistuminen

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Tieto tarvittavasta oppimateriaalista jaetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

LL-opiskelijat, HLL-opiskelijat, terveyden biotieteiden opiskelijat, sosiaalityön opiskelijat (TY), AMK-opiskelijat sekä suomen- että ruotsinkielisistä kouluista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet