Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ASKO0007 Asklepios: Kulttuuri, ruumiillisuus ja teknologia 15 op
Vastuutaho
Asklepios-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Marja-Liisa Honkasalo ja koordinaattori Varpu Alasuutari

Osaamistavoitteet

Ohjelman tavoitteena tarkastella terveyttä, sairautta ja parantamista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista näkökulmista.

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija osaa tarkastella terveyttä, sairautta ja parantamista sekä niihin liittyviä luokituksia ja käsityksiä kulttuurisina ilmiöinä. Hän tietää miten tarkastella kysymyksiä osana globaalia maailmaa sekä elämänehtojen ja hoidon eriarvoisuutta. Hän ymmärtää tavat joiden välityksellä kulttuuri, teknologia ja ruumiillisuus
ovat sidoksissa keskenään.

Sisältö

Mieli ja kulttuuri


Mieli ja kulttuuri

Asklepioksen lukuvuoden 2013-2014 tarkoituksena on hahmottaa ihmismielen kysymystä kulttuurisesta näkökulmasta. Opetuskokonaisuus koostuu neljästä 3 op modulista, joilla on erilliset teemat. Kokonaisuus on 15 op laajuinen. Kokonaisuus suoritetaan opetukseen osallistumalla, moduliesseillä ja loppuesseellä.
1. Mieli ja tieto mielestä
- katsaus nykyaikaiseen käsitykseen mielestä
- kansanuskon käsitykset
- arkitieto ja ihmismieli

2. Mieli ja vuorovaikutus ympäristön kanssa
- mielen teoriat kulttuurikriittisestä näkökulmasta

3. Mielen teknologiat
- miten mieltä kuvataan

4. Mieli ja sairaudet
- psykiatrinen ja antropologinen näkökulma

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus, käytössä on moodlen oppimisympäristö

Lisätietoja

Asklepios -ohjelma on Turun yliopiston lääketieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus. Asklepios -ohjelma on suunniteltu näiden tiedekuntien opiskelijoille ja sitä voivat hakea opiskelemaan myös Åbo Akademin opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet