Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSKT6416 Opioidikorvaushoidon verkkokurssi 1 op
Vastuutaho
Psykiatria
Vastuuhenkilö
Päihdehoidon kliininen opettaja Solja Niemelä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa valmiudet hoitaa opioidikorvaushoidossa olevia potilaita

Kurssin jälkeen opiskelija:
osaa:
- arvioida opioideja käyttävän henkilön korvaushoitotarpeen
- toteuttaa opioidikorvaushoitolääkityksen
tietää:
- korvaushoitolääkkeiden farmakologiasta
- opioidikorvaushoidon lääkkeellisistä ja psykososiaalisista hoitolinjauksista
- korvaushoitoon liittyvästä lainsäädännöstä
- erityisryhmien korvaushoidosta (raskaana olevat, nuoret)
ymmärtää:
- korvaushoitoon liittyvää hoidollista ideologiaa
- opioidiriippuvuuteen liittyvää moniongelmaisuutta

Sisältö

Opioidiriippuvuus ja korvaushoitotarpeen arviointi. Hoidon toteuttamiseen liittyvä lainsäädäntö.
Korvaushoitolääkkeet ja lääkehoidon suunnittelu. Psykososiaalinen hoito korvaushoidossa.
Korvaushoito erityisryhmillä.

Toteutustavat

Maanantaista perjantaihin kestävä, verkossa tapahtuva vuorovaikutteinen intensiivikurssi.
Verkkotuutorointi, verkossa tapahtuva potilastapausten pohtiminen, itseopiskelu opettajan
ohjeistaman verkkomateriaalin avulla sekä oppimispäiväkirja (25t) Tutustumiskäynti korvaushoitopoliklinikalla
(2t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimispäiväkirjat arvioidaan hyväksytty/hylätty. Ei erillistä tenttiä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan antama materiaali, itsenäinen tiedonhaku
Kirjallisuus: Salaspuro ym. (toim.) Päihdelääketiede, Duodecim 2003

Lisätietoja

Tutustumiskäynti Turussa, verkkojaksolle voi osallistua mistä tahansa.

Kevätlukukausi C8 kurssin yhteydessä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria