Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PSKT6418 Psykiatria elokuvissa 1 op
Vastuutaho
Psykiatria
Vastuuhenkilö
Dosentti Solja Niemelä

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä ja ymmärrystä psykiatristen häiriöiden taustoista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.

Opiskelija syventää tietojaan psykiatristen häiriöiden taustoista ja osaa hahmottaa psykiatrisiin häiriöihin liittyviä asioita kokonaisvaltaisesti. Opiskelija pystyy pohtimaan psykiatrisiin häiriöihin liittyviä ilmiöitä myös potilaan näkökulmasta.

Sisältö

Aiheina psykiatrinen hoitojärjestelmä, psykoosi, masennus, itsemurha, transsukupuolisuus.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat, max 10 osallistujaa

Toteutustavat

5 ryhmätapaamista, joissa perehdytään keskustelun ja elokuvan keinoin aihepiiriin (15 t), opettajan antamaan ennakkomateriaaliin perehtyminen, oppimispäiväkirjat (12t)

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi pidetään Turussa, läsnäolo pakollinen. Yhden poissaolokerran voi korvata esseellä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kurssin suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan täyttämistä. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria