Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalipediatria 2 op
Vastuuhenkilö
LT Pirjo Anttila

Osaamistavoitteet

Hyvät tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lapsen kaltoinkohtelusta:
laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta
kaltoinkohtelusta ja lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta sekä perheväkivallan
ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa. Taito tunnistaa
lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi. Taito ottaa puheeksi lapsen kaltoinkohtelu, perheväkivallan
ja vanhempien päihteiden käyttö. Taito tehdä lastensuojeluilmoitus.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:
-- päihteiden käyttö raskauden aikana
-- varhainen vuorovaikutus & päihdeäiti
-- lapsen laiminlyönti
-- lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
-- lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
--Munchausen syndrooma

Toteutustavat

Luennot 12 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentti (luennot ja kirjallisuus).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Söderholm, A., Halila, R., Kivitie-Kallio, S., Mertsola, J. & Nimi, S. (toim.) 2012. Lapsen
kaltoinkohtelu. Duodecim. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Lisätietoja

AVOLA012

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria