Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PATO5900 Kliininen patologia 2 op
Vastuutaho
Patologia
Vastuuhenkilö
Professori Ilmo Leivo, Patologia, Biolääketieteen laitos.
Edeltävät opinnot
Tautioppi –-opintokokonaisuuden tiedot.

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä patologian erikoisalan merkityksestä potilasdiagnostiikassa ja hoitoratkaisuissa sekä tuoda esiin patologien ja muiden potilasta hoitavien lääkäreiden yhteistyötä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee potilasnäytteiden tutkimisen vaiheet ja ymmärtää tapauksiin liittyvät tautimekanismit.

Hän osaa kirjoittaa asianmukaisen PAD-lähetteen ja tulkita patologin lausuntoja.

Opiskelija ymmärtää ja sisäistää patologian osuuden potilaan kokonaishoidossa.

Sisältö

- Potilasnäytteestä diagnoosiin; kudosnäytteiden käsittely ja mikroskooppinen diagnostiikka.
- Tautimekanismit kliinisten tapausten valossa.
- Lääketieteen erikoisalojen yhteistyö ongelmatapausten hoitopäätöksissä (klinikkameeting).

Toteutustavat

Pienryhmätyöskentely. Itsenäinen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen järjestettyyn opetukseen.
Oppimispäiväkirja tai sähköinen palaute kurssin päätyttyä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kurssin voi suorittaa myös opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Opiskeluun tarvittava patologian potilasarkistomateriaali.
  • Artikkelit yms. itseopiskelumateriaali.
  • Virtuaalinen näytemateriaali.
  • Oppikirja: Kumar, Abbas, Aster: Robbins Basic Pathology. Saunders Elsevier, 9. edition.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development