Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
ANET1002 Tutustuminen ambulanssin toimintaan Turussa 1 op
Vastuutaho
Anestesiologia ja tehohoito
Vastuuhenkilö
Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan kliininen opettaja. Pelastuslaitoksella sairaankuljetusmestari Risto Lehti, puh. 050 500 4852 tai risto.lehti@ turku.fi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite on tutustuttaa opiskelija sairaalan/terveyskeskuksen ulkopuolella tapahtuvaan
sairastuneiden ja vammautuneiden erotusdiagnostiikkaan ja ensihoitoon sekä
hätäkeskuksen toimintaan. Kyseisten taitojen osaaminen tekee mahdolliseksi potilaan hoitamisen
jo tapahtumapaikalla ja jopa välttää potilaan siirto sairaalaan/terveyskeskukseen
kokonaan tai ainakin siirtämisen heti siihen hoitopisteeseen, jonne hän sairautensa vuoksi
kuuluu. Kurssi antaa opiskelijalle hyvän läpileikkauksen ensihoidon käytännön toiminnasta.

Opiskelija ymmärtää sairaalanulkoisen ensihoidon yleiset toimintaperiaatteet sekä hoitomahdollisuudet.

Sisältö

Opiskelija osallistuu vapaavalintaisesti kahden viikon ajanjakson sisällä pelastuslaitoksen
ensihoitoyksikön toimintaan ja seuraa sitä yhteensä 20 h. Tästä ajasta vähintään 6 h täytyy
suorittaa perjantaina tai lauantaina klo 19 jälkeen. Pääsääntöisesti opiskelija osallistuu
kahtena peräkkäisenä arkipäivänä 8 ja 6 h sekä niitä seuravana viikonloppuna 6 h toiminnan
seuraamiseen.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

C7-kurssin opetukseen osallistuminen.

Toteutustavat

Ensihoitoyksikön toiminnan seuraaminen ja toimintaan osallistuminen, tapahtumakuvausten
kirjoittaminen kiireellisistä (A ja B) tehtävistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Osallistumisaktiivisuus.

Lisätietoja

C7 tai sen jälkeen. Ilmoittautuminen Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon
klinikan sihteeri Aulikki Paakkunaiselle, puh. 3132960, jolta saa lisäohjeet.

Opetus annetaan Turussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria