Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYSO5630 Liikuntavammat 3 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Ylilääkäri Olli J. Heinonen, Paavo Nurmi-keskus ja Fysiologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Perehtyä urheilun ja liikunnan aiheuttamien vammojen ennaltaehkäisyyn, diagnostiikkaan,
hoitoon sekä vammojen jälkeiseen kuntoutukseen.

Toteutustavat

Luennot 20 t. Kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Loppukoe.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Renström P.: Urheiluvammat. Ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus, VK-kustannus
Oy, 3. uudistettu painos, Jyväskylä 1994, 496 sivua.

Lisätietoja

4. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhempi. Ilmoittautuminen: Paavo Nurmi-keskus, puh.
02–333 7564.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development