Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
PSKT6412 Päihdepsykiatrian perusteet 2 op
Vastuutaho
Psykiatria
Vastuuhenkilö
Päihdelääketieteen kliininen opettaja/psykiatrian oppiaine

Osaamistavoitteet

Syventää tietämystä päihdeongelmaisten potilaiden hoitamisesta.

Kurssin jälkeen opiskelija:
osaa:
- tutkia huumeongelmaisen potilaan
- arvioida päihdekäytön ja psyykkisten oireiden välistä yhteyttä
tietää:
- huumeiden akuuteista ja kroonisista psyykkisistä vaikutuksista
- päihdeongelmien psykososiaalisista hoitomenetelmistä sekä hoitojärjestelmästä
ymmärtää:
- päihdekäytön ja psyykkisten häiriöiden välisiä syy-seuraussuhteita
- päihderiippuvuuksiin liittyvää moniongelmaisuutta

Sisältö

Teemoina: Päihdepsykiatrisen potilaan tutkiminen, Päihteet ja psykiatriset häiriöt, Päihderiippuvaisen potilaan kohtaaminen, Päihdepsykiatrisen potilaan integroitu hoito.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena: Lähipäivät/tapaamiset (12t), potilaan tutkiminen ja potilaskertomuksen tekeminen (6t), opintokäynti päihdeyksikköön (3t), verkkotehtävät Moodle-oppimisympäristössä, itsenäistä opiskelua sekä oppimispäiväkirjan täyttäminen (33t)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Palaute verkkotehtävistä ja oppimispäiväkirjoista, jotka arvioidaan hyväksytty/hylätty. Ei erillistä tenttiä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Opettajan antama materiaali, itsenäinen tiedonhaku
  • Kirjallisuus: Alkoholi- ja Huumeongelmaisen Käypä hoito –suositukset
  • Alkoholiriippuvuus, Duodecim
  • Huume- ja lääkeriippuvuus. Duodecim, 2000

Lisätietoja

Potilaan tutkimisen voi toteuttaa soveltuvin osin myös SaSHP:n jakson aikana. Lähipäivät ja hoitoyksikköön tutustuminen ovat Turussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria