Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
SYNN6207 Synnytykset 2 op
Vastuutaho
Synnytys- ja naistentautioppi
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Eeva Ekholm tai Päivi Polo, Naistentaudit ja synnytykset, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden obstetrista tietämystä ja harjoitella käytännön
taitoja.

Opiskelijan tulisi osata tutkia ja hoitaa raskaana olevaa potilas sekä perehtyä tiedonkulkuun
eri hoitoyksiköiden välillä.

Sisältö

Käytännön harjoittelua äitiyspoliklinikalla ja riskisynnyttäjien osastolla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Naistentaudit ja synnytykset kurssin jälkeen.
Ilmoittautuminen opetushoitajalle.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta, potilastyöskentelyä sekä omatoimista opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kurssilla annetun kirjallisen tehtävän palautus ja osallistuminen sen purkuun pienryhmässä
sekä palaute potilastyöskentelystä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimiskeskuksen välineet. Potilastyöskentely.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria