Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
KNKT6305 Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi 2 op
Vastuutaho
Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja, Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi, Kliininen laitos.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssille otetaan korkeintaan 20 opiskelijaa. Opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole saaneet käytännön harjoitusta yleislääkärille kuuluvista keskeisistä alan toimenpiteistä. Tarvittaessa valintaan vaikuttaa myös loppukuulustelumenestys. Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu Medicassa kurssiohjelman ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Kerrata ja syventää peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja yksilöllisesti ohjattuna ja valvottuna työskentelynä.

Osaamistavoite:
Terveyskeskuslääkärin tarvitsemien käytännön tietojen ja taitojen vahvistaminen korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa.

Sisältö

Kliinisen potilastyön ja käytännön tietojen ohjattu harjoittelu opetuspoliklinikalla sekä mahdollisuuksien mukaan opetusterveyskeskuksessa ja kuulokeskuksessa sekä muilla erikoispoliklinikoilla. Potilasseminaarit, joissa virtuaalisia potilastapauksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely

Ohjattu pienryhmäopetus potilaita tutkien ja hoitaen sekä erikoispoliklinikoiden toiminnan seuraaminen. Mahdollisuuksien mukaan opetuksessa hyödynnetään Turun opetusterveyskeskuksen toimintaa. Potilasseminaareissa työskentely pääosin itsenäistä opiskelua ja tiedonhakua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Käytännön taitojen kehittymisen arviointi henkilökohtaisella tasolla.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit ja foniatrian perusteet, Korvatieto Oy, Helsinki 2011.
  • Tapausselostukset Medica WorkMatesissa.

Suositeltava oheislukemisto:

  • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit. Päivystäjän opas. Atula, Blomgren (toim.). Duodecim 2008.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria