Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
SILM6233 Silmätautiopin valinnainen jakso 2 op
Vastuutaho
Silmätautioppi
Vastuuhenkilö
Professori Eija Vesti, Silmätautioppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija keskeistä opintojaksoa syvällisemmin silmätautien
kliinisiin tutkimusmenetelmiin. Kurssin tarkoituksena on lisätä nimenomaan käytännön kliinisiä
taitoja.

Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu kurssilla sellaiset kliiniset silmätutkimusmenetelmät,
jotka antavat hänelle mahdollisimman hyvät valmiudet toimia silmätautien osastolla
lääkärin sijaisena.

Sisältö

Käytännön harjoituksissa opitaan:
-- silmälasien määritys skiaskopiaa ja subjektiivista varmistusta käyttäen
-- ristisylinterin käyttö
-- applanaatiotonometria
-- sarveiskalvon kaarevuuden mittaaminen
-- silmän ultraäänitutkimukset
-- kammiokulman tähystys
-- silmänpohjan tutkiminen kolmipeiliä ja Volkin linssiä käyttäen
-- silmän valokuvatutkimukset
Taitoja harjoitellaan mm. refraktioharjoituksissa. Opintokokonaisuuteen sisältyy myös
osallistuminen silmäklinikan opetus – meeting ohjelmaan ja ohjattuun päivystykseen sekä
tutustutaan vuodeosaston toimintaan.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Silmätautiopin kurssi tulee olla suoritettuna.

Toteutustavat

Kliiniset harjoitukset (17 t), meeting – ohjelmaan osallistuminen (2 t), päivystykseen osallistuminen
(9 t), vuodeosaston toimintaan tutustuminen ja omatoiminen opiskelu (9 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Loppukeskustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirja: Saari, K. M. (toim.): Silmätautioppi, 6.painos. Kandidaattikustannus Oy, Helsinki
2011

Lisätietoja

5. lukuvuoden syylukukausi tai myöhempi. Kurssille otetaan 6 opiskelijaa.

Silmätautiopin valinnaisen jakson voi suorittaa myös ulkomailla opiskelijavaihdon aikana,
mikäli vaihtokohteen jakso vastaa riittävästi Turun yliopiston silmätautiopin valinnaista
jaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria