Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
SYNN6206 Naistentaudit 2 op
Vastuutaho
Synnytys- ja naistentautioppi
Vastuuhenkilö
Professori Seija Grénman, Naistentaudit ja synnytykset, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietämystä gynekologisen potilaan tutkimisesta
ja hoitamisesta sekä harjoitella käytännön taitoja. Gyn. poliklinikalla: gyn. anamneesi,
tutkimukset sekä toimenpiteet. Leikkausosastolla: anestesiassa tutkiminen, oper.
avustaminen sekä toimenpiteet. Onkologialla: poliklinikan sekä osaston tutkimus-, hoito- ja
pieniin toimenpiteisiin osallistuminen.

Opiskelijan tulisi osata tutkia ja hoitaa gynekologinen potilas, perehtyä tiedonkulkuun hoitoyksiköiden
välillä sekä osata pieniä toimenpiteitä.

Sisältö

Käytännön harjoittelua naistentautien poliklinikalla, leikkausosastolla tai gyn. onkologialla.

Toteutustavat

Potilastyöskentelyä sekä omatoimista opiskelua.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallisen tehtävän palautus hyväksytysti sekä osallistuminen potilastyöskentelyyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimiskeskuksen välineet. Potilastyöskentely.

Lisätietoja

Järjestetään viidennen lukuvuoden syys- ja kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria