Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2042 Kliinisten taitojen johdantokurssi 2 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opetteja Outi Kortekangas-Savolainen, TUTKE

Osaamistavoitteet

Antaa kliinisen vaiheen opiskelijoille valmiuksia ohjata prekliinisten (2. opiskeluvuoden)
opiskelijoiden kliinisten taitojen harjoittelua. Samalla edistetään klinikkavaiheen opiskelijoiden
opetus- ja ohjaustaitoja sekä syvennetään heidän kliinisten taitojen osaamistaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ohjata varhaisemman vaiheen opiskelijoita kliinisten
taitojen harjoittelussa. Hän tuntee ja osaa soveltaa pedagogisia taitoja opetus- ja ohjaustyössään
sekä ymmärtää opetus- ja ohjaustaitojen merkityksen lääkärin työssä.

Sisältö

Kurssille osallistuvat klinikkavaiheen opiskelijat koulutetaan ohjaamaan tiettyjen, vuosittain
erikseen valittujen kliinisten taitojen harjoittelua prekliinisille opiskelijoille (2. opiskeluvuosi).
Koulutuksen antavat vastaavan oppiaineen kliiniset opettajat ja opiskelijat antavat
heille myös näyttökokeen hankituista taidoistaan. Koulutuksen jälkeen opiskelijat suunnittelevat,
harjoittelevat ja toteuttavat ohjauksen rastimuotoisena kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa.
Johdantokurssin lopuksi sekä ohjattavilta opiskelijoilta että ohjaajilta kerätään
yhtenäinen palaute, jonka tulokset analysoidaan ja hyödynnetään seuraavan vuoden
kurssia suunniteltaessa.

Toteutustavat

Kliiniset opettajat ohjaavat opiskelijat ohjaustyöhön (9 t.). Opiskelijat valmistelevat sekä
kertaavat oppimansa ohjaustyön keskenään ja toteuttavat ohjauksen 2 päivän aikana (30
t.). Ohjaustyön valmisteluun ja toteutukseen liittyy omaa harjoittelua ja opiskelua (10 t.).
Lopuksi opiskelijat keräävät kurssilta palautteen ja tekevät niistä yhteenvedon seuraavan
vuoden kurssia varten (4 t.). Lisäksi järjestetään erillinen opiskelijoiden yhteinen kurssin
palaute- ja jatkosuunnittelutilaisuus (2 t.). Suoritukset kirjataan erilliseen kurssin lokikirjaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen kurssin valmisteluihin, toteutukseen ja arviointiin. Hyväksytty
näyttökoe. Hyväksytyt suoritukset merkitään lokikirjaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtainen kliinisiä taitoja syventävä kirjallisuus. Pienryhmäopettajan opas.

Lisätietoja

Kevätlukukausi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet