Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDV2008 Laboratoriolääketiede 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, valinnaisopinnot
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja, Kliininen kemia, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Syventää tietoa laboratoriotutkimusten käytöstä ja tulkinnasta, kliiniskemiallisesta analytiikasta,
laboratorion toiminnasta ja sen niveltymisestä potilaan hoitoon

Sisältö

Opintojakson sisältö kootaan yksilöllisesti tarjolla olevista vaihtoehdoista (27 tunnin
opiskelijan työtä
vastaava määrä suorituksia):
Laskimoverinäytteenoton harjoittelu (käytetyn ajan mukaan)
Tutustuminen TYKSLABin toimintaan, kiertokäynti (2 tuntia)
Osallistuminen TYKSLABin jatkokoulutusluennoille (1 tunti/luento)
Pienryhmäopetus: Perifeerisen veren sivelyn tarkastelu (4 tuntia)
Pienryhmäopetus: Potilastapauksia (4 tuntia/opetuskerta)
Aineenvaihduntasairauksien diagnostiikka
Neste- ja elektrolyyttitasapaino
Proteiinitutkimukset
Verensiirron verkkokurssi (15 tuntia)
Kirjallinen seminaarityö erikseen sovittavasta aiheesta (15 tuntia)

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija esittää opetushoitajalle suorituskortin, jossa on merkintään oikeuttava 27 tunnin
kokonaismäärä edellä kuvattuja vaihtoehtoisia suorituksia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

3. lukuvuoden syyslukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet