Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
ANET4002 Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon valinnaisopinnot 3–15 op
Vastuutaho
Anestesiologia ja tehohoito
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja, Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Valinnaisopintojen tavoitteena on opiskelijoiden tietojen syventäminen anestesiologian ja
tehohoidon erikoisalalla. Valinnaisopintojen suorittaminen antaa peruskurssia paremmat
mahdollisuudet työskentelyyn anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvana lääkärinä.

Tietojen syventäminen anestesiologiassa, tehohoidossa, ensihoidossa ja kivunhoidossa.

Sisältö

Kaikki yksikön tarjoama koulutustoiminta on tarjolla myös lääketieteen opiskelijoille. Osallistuminen
koulutukseen tuottaa valinnaisopintoihin sisällytettäviä suorituksia seuraavasti:
1. Osallistuminen Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan maanantaikokouksiin
(1 luentotunti/kerta) tuottaa 0,075 op/kerta.
2. Osallistuminen Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan erikoistuvien
lääkäreiden torstaiseminaareihin (4.7 luentotuntia/kerta) tuottaa 0,35 op/
kerta.
3. Osallistuminen Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan erikoistuvien
lääkäreiden perjantaikokouksiin (1 luentotunti/kerta) tuottaa 0,075 op/kerta.
Vastuuhenkilönä on Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan kliininen
opettaja. Ilmoittautuminen valinnaisopintoihin: klinikan sihteeri Aulikki Paakkunainen
(aulikki.paakkunainen@tyks.fi). Häneltä saa pyydettäessä myös koulutustilaisuuksien ohjelman.
Suorituksia edellä mainituista seminaareista ja kokouksista voidaan vapaasti yhdistellä.
Suoritusten kertymistä tulee seurata opintojen alussa jaettavalla lokikirjalla.
Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikassa voi suorittaa myös kirjatenttejä,
jotka tuottavat suoritteita seuraavasti:
1. Rosenberg, Alahuhta, Lindgren, Olkkola ja Takkunen: Anestesiologia ja tehohoito,
Kustannus Oy Duodecim, 2006 (3,0 op)
2. Alakokko, Perttilä, Pettilä ja Ruokonen: Tehohoito-opas, Kustannus Oy Duodecim
2010 (1,5 op)
3. Kalso, Haanpää ja Vainio: Kipu, Kustannus Oy Duodecim 2009 (2,0 op)
4. Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen: Ensihoito-opas, Kustannus Oy Duodecim
2009 (1,5 op)
Kirjatentit pidetään anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikan muiden
tenttitilaisuuksien yhteydessä ja niihin ilmoittaudutaan klinikan sihteerille Aulikki Paakkunaiselle
(aulikki.paakkunainen@tyks.fi). Tehohoito-opasta tenttimään ilmoittautuneille
annetaan 50 kysymyksen kysymyskokoelma, jonka tarkoituksena on helpottaa tenttiin
valmistautumista. Kysymykset tulevat pääosin kysymyskokoelmasta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

C7-kurssin opetukseen osallistuminen.

Toteutustavat

Koulutustilaisuuksiin osallistuminen, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Koulutustilaisuudet: osallistumisaktiivisuus. Kirjatentit: perinteinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Em. kirjat.

Lisätietoja

Opetus annetaan Turussa.

4. vuoden syyslukukausi tai myöhempi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria