Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kliiniset taidot -valinnaiskori
ANET1001 Ensihoidon opintojakso 5 op
Vastuutaho
Anestesiologia ja tehohoito
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja, Anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon klinikka, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Ensihoidon opintojakson tavoite on tutustuttaa opiskelija vakavasti sairastuneiden ja vammautuneiden
ensidiagnostiikkaan ja -hoitoon. Kurssi antaa opiskelijalle hyvän yleisnäkemyksen
ensihoidon toiminnasta.

Opiskelijat tietävät ja ymmärtävät käytännön ensihoidon ongelmia ja osaavat soveltaa tietojaan
välittömässä ensihoidossa ja elintoimintojen turvaamisessa.

Sisältö

Ilmatien turvaaminen eri keinoin ja siinä tarvittavat lääkkeet, hemodynamiikan monitorointi
ja ylläpito, tajuttoman potilaan erotusdiagnoosi ja ensihoito, EKG:n tulkinta ja rytmihäiriösimulaatio,
traumasimulaatio, potilastapaukset Intranetissä. Omaehtoinen opiskelu.

Toteutustavat

Pienryhmäopetus, simulaatio-opetus kliinisten taitojen oppimiskeskuksessa, demonstraatiot,
esitelmät, omatoiminen opiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistumisaktiivisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksessa käsitellyt asiat vapaasti eri lähteistä.

Lisätietoja

Opetus annetaan Turussa.

C7 tai sen jälkeen. Ensihoidon valinnainen opintojakso voi kuuluu osana anestesiologian,
tehohoidon ja ensihoidon syventävään opintoprojektiin. Sen vuoksi ensihoidon valinnaisen
opintojakson opiskelijoista 1-4 valitaan suoraan niistä opiskelijoista, jotka osallistuvat
anestesiologian, tehohoidon tai ensihoidon syventävään opintoprojektiin.

Osa opintokokonaisuudesta suoritetaan yhdessä Erasmus-opiskelijoiden kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria