Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYSO5621 Ravintofysiologia 2 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski, Fysiologia, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää tietoa ravintofysiologian erityiskysymyksistä.

Opintojakson käytyään opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti arvioida ravitsemukseen liittyvää tieteellistä kirjallisuutta, sekä tietää ravinnon merkityksen normaalien elintoimintojen ylläpitäjänä.

Sisältö

Ravitsemus elimistön normaalin toiminnan ylläpitäjänä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Opiskelijat valmistavat ja esittävät seminaariesitelmiä 1–3 henkilön ryhmissä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin ja hyväksytty seminaariesitelmä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Aiheeseen liittyvät oppikirjat ja tieteelliset artikkelit.

Lisätietoja

1. lukuvuoden kevätlukukausi tai myöhemmin.
Kurssilla käsitellään ravinnon epätasaiseen jakautumiseen liittyviä globaaleja ongelmia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development