Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYSO5622 Ravinto ja terveys 2 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen

Osaamistavoitteet

Perehtyä epävirallisiin ravintohoitoihin ja tarkastella niitä suhteessa tieteelliseen kirjallisuuteen sekä hoitokäytäntöihin.
Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa epäviralliset ravintohoidot ja osaa kriittisesti arvioida niitä suhteessa tieteelliseen kirjallisuuteen ja hoitokäytäntöihin. Opiskelija pohtii omaa rooliaan terveydenhuollon asiantuntijana ravitsemukseen liittyvissä hoitovalinnoissa.

Sisältö

Erilaiset ruokavaliot, kuten vähähiilihydraattiset dieetit, ja niihin liittyvä tutkimusnäyttö.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Opiskelijat valmistavat ja esittävät seminaariesitelmiä 1-3 henkilön ryhmissä. Oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen seminaareille, seminaariesitelmä ja oppimispäiväkirja.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset artikkelit ja muu ajankohtainen tieteellinen kirjallisuus

Lisätietoja

Kurssilla käsitellään ravitsemukseen liittyviä ajankohtaisia ja globaaleja ravitsemussuuntauksia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development