Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYSO5636 Elintarvikkeet lääkkeenä 2 op
Vastuutaho
Fysiologia
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen

Osaamistavoitteet

Ymmärtää, mitä tarkoitetaan elintarvikkeen terveysvaikutteisuudella eli funktionaalisuudella ja perehtyä taustalla olevaan kliiniseen näyttöön. Tietää potilaiden käyttämät terveysvaikutteiset elintarvikkeet ja niitä koskevan lainsäädännön periaatteet.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida elintarvikkeisiin liitettyjä terveysväittämiä, tietää yleisimpien terveysväittämien taustalla olevat vaikuttavat aineet ja niiden vaikutusmekanismit, sekä ymmärtää terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tarjoamat mahdollisuudet sairauksien ehkäisyssä.

Sisältö

Terveysvaikutteiset ainesosat ja elintarvikkeet sekä niihin liittyvä lainsäädäntö

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Luennot ja seminaarit 14 t, ryhmätyöskentely ja kirjallinen raportti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaareihin ja hyväksytty kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset artikkelit, verkkomateriaali (mm EVIRA).

Lisätietoja

Opintojaksolla perehdytään elintarvikkeiden terveysväittämiä koskeviin kansainvälisiin viranomaismääräyksiin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development