Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Ravitsemustieteen valinnaispolku
KATT0367 Ravitsemus kansantautien ehkäisyssä 3 op
Vastuutaho
Kansanterveystiede
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä kansantautien syihin ja vaikutusmahdollisuuksiin niiden riskin pienentämiseksi eri väestöryhmissä erityisesti ravitsemuksen näkökulmasta.
Opintojakson käytyään opiskelijalla on käsitys ravitsemuksen merkityksestä keskeisten kansantautien etiologiassa, missä määrin ravitsemukseen vaikuttamalla voidaan ehkäistä kansantauteja ja edistää terveyttä ja millaiset keinot yksilö- ja väestötasolla ovat tehokkaita. Lisäksi opiskelija ymmärtää miten ravitsemukseen liittyvät terveysvaikutukset riippuvat erilaisista rakenteellisista tekijöistä. Opiskelija oppii hakemaan aihepiiriin liittyvää tietoa hyödyntäen sähköisiä tietokantoja ja internetsivustoja.

Sisältö

Ravitsemukseen liittyvät kansantaudit eri väestöissä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely ja oppimispäiväkirjan laatiminen erillisen ohjeistuksen mukaan. Opintojaksoon voi sisältyä kaksi tuutorointikertaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Hyväksytty kirjallinen raportti (oppimispäiväkirja)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tieteelliset artikkelit, internet-sivustot, WHOn raportit. Muu mahdollinen materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyy kansainväliset ja globaalit näkökulmat ravitsemuksen, elintapojen ja kansantautien yhteyksistä.


Ilmoittautuminen NettiOpsun syyskuun 2013 aikana

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria