Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Ravitsemustieteen valinnaispolku
SISÄ6063 Ravitsemuspotilas 2 op
Vastuutaho
Sisätautioppi
Vastuuhenkilö
Lääketieteellisen ravitsemusopin professori Harri Niinikoski ja dosentti Kirsi Laitinen

Osaamistavoitteet

Laajentaa ja syventää tietoja ja ymmärrystä ravitsemuksen merkityksestä erityisesti lapsipotilaan hoidossa.

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää prosessin potilaan ravitsemushoitosuunnitelman laatimiseksi, osaa perusteet ravitsemushoidon toteuttamisesta ja pohtii näiden soveltamista lääkärin työssä. Opiskelija tunnistaa potilaan ravitsemustilaan vaikuttavat tekijät ja tietää ravitsemustilan arvioinnin periaatteet. Opiskelija syventää osaamistaan tiettyjen potilasryhmien ravitsemushoidosta.

Sisältö

Potilaan ravitsemushoito

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Edellytys opintojaksolle osallistumiselle: Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso. Muut kuin LL/HLL opiskelijat Ruoansulatus ja ravitsemus -opintojakso, poislukien anatomian osuus ja harjoitustyöt (jolloin 3 op).

Toteutustavat

Opiskelija tutustuu etukäteen nimettyjen potilaiden lähetteisiin ja selvittää oppikirjojen ja muun kirjallisuuden avulla mitä potilaan hoidossa tulisi huomioida ravitsemuksen osalta. Opiskelija osallistuu ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Mikäli mahdollista opiskelija tekee tarvittavat mittaukset potilaan ravitsemustilan määrittämiseksi. Vastaanoton jälkeen opiskelija osallistuu lyhyeen opetuskeskusteluun ravitsemusterapeutin kanssa. Tämän jälkeen opiskelija laatii erillisen ohjeistuksen mukaan raportin ja sen tiivistelmän.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty raportti kolmesta ravitsemuspotilaasta sekä osallistuminen potilaskäynneille ja niistä pidettäviin opetuskeskusteluihin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppikirjat ja muu ajankohtainen tieteellinen kirjallisuus.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan yhden lukuvuoden (syksy ja kevät) aikana. Ilmoittautuminen NettiOpsun syyskuun 2013 aikana

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Ravitsemustieteen valinnaispolku (LL-tutkinto, valinnaisopinnot)
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria