Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Kliininen laitos » Kansainvälisyys -valinnaiskori
YLÄÄ0056 Kansainvälinen terveydenhuolto 2 op
Vastuutaho
Yleislääketiede
Vastuuhenkilö
professori Risto Tuominen, Kansanterveystiede, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot käytännön toiminnasta kansainvälisissä terveydenhuollon tehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisessä toiminnassa mukana olevia erityispiirteitä sekä osaa arvioida niitä suhteessa suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Osaamistavoitteet:
Opiskelijan tulee osata arvioida suomalaista terveydenhuoltoa suhteessa erilaisessa kehitystilanteessa olevan yhteiskunnan terveydenhuoltoon.
Hänen tulee tietää miten terveydenhuoltoa toteutetaan yhteiskunnissa jotka eivät ole resursseiltaan ja organisaatiotasoltaan suomalaista yhteiskuntaa vastaavia.
Opiskelija kykenee asettamaan suomalaisen terveydenhuollon toiminnan kansainväliseen perspektiiviin.

Sisältö

Ohjattu ja omatoiminen työskentely kansainvälisessä organisaatiossa.

Toteutustavat

Toimiminen jossain Suomen ulkopuolella toimivassa kansainvälisessä terveydenhuollon toiminnassa vähintään kolmen viikon ajan. Soveltuvia toimintoja ovat esimerkiksi kansainväliset terveydenhuollon avustus- ja vapaaehtoisjärjestöt ulkomailla. Kun opiskelija suunnittelee toimimista kansainvälisessä organisaatiossa, kannattaa käydä etukäteen hyväksyttämässä tämän toiminnan soveltuvuus myös valinnaiseksi koulutukseksi vastuuopettajalla.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opiskelija toimittaa vastuuhenkilölle kopion kansainvälistä toimintaa järjestävän organisaation antamasta todistuksesta, josta käy ilmi palvelun sisältö sekä ajankohta.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Kohdemaan terveydenhuoltoa koskevat yleiset oheismateriaalit

Lisätietoja

Kokonaisuudessaan kansainvälistä koulutusta

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria