Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LBIG6004 Molekyylilääketieteen kurssi 1–6 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Molekyylilääketieteen kliininen opettaja, Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Opetuksen tavoitteena on keskittyä molekyylitason tietoon sairauksien syntymekanismeista, diagnostiikasta ja hoitomahdollisuuksista.

Tavoitteena on, että opiskelijat saavat kurssin aikana käsityksen sairauksien molekyylitason perustasta, sekä valmiuden ymmärtää uusimpaan molekyylilääketieteeseen perustuvia hoitomuotoja.
Lisäksi opiskelijat perehtyvät seminaaritöiden yhteydessä ryhmäoppimiseen ja vuorovaikutustaitoihin sekä suulliseen ja kirjalliseen tieteelliseen esittämiseen.

Sisältö

Kurssi koostuu seuraavista kolmesta osiosta, joista opiskelija voi valita yhden tai useamman:
1. Luentokurssi 3 op
2. Seminaari- ja ryhmätyöt 2 op
3. Verkkotehtävä 1 op
Osiot toteutetaan, mikäli niille ilmoittautuu riittävä määrä opiskelijoita.

Kussakin osiossa käsitellään ajankohtaisia molekyylilääketieteen teemoja, kuten:
a. DNA-diagnostiikka ja genomiikka
b. Kansantautien molekyylilääketiede
c. Translationaalinen lääketiede
d. Syövän molekyylilääketiede
e. Täsmälääkkeet

Toteutustavat

Luentoja 50 tuntia, pienryhmäopetusta 6 tuntia, seminaareihin liittyvää opetusta 15 tuntia
ja verkkotehtävä (potilastapaus) 10 tuntia.

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Luennot ja luentopäiväkirja/tiivistelmät/luentoihin liittyvät tehtävät
2. Pienryhmäopetusta ja seminaariesitys
3. Verkkotehtävä (potilastapaus) ja purkupalaveri


Opetukseen osallistuminen ja tehtävien palauttaminen hyväksytysti ovat edellytyksinä kurssin suorittamiselle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty suorittaminen edellyttää: Osio 1 (LBIG6013): Luennosta laadittavan tiivistelmän palautus/ luennosta annettuihin kysymyksiin vastaaminen (opettajat hyväksyvät) Osio 2 (LBIG6014): Pienryhmä- ja seminaariopetukseen osallistuminen Osio 3 (LBIG6015): Verkkotehtävän suoritus

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot, jaettu ennakkomateriaali ja lääketieteen keskeiset tietokannat.

Lisätietoja

Lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon opiskelijat ja jatko-opiskelijat.
Opetus sopii hyvin myös tutkijalinjan opiskelijoille. Kurssille mahtuu 50 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Mikäli tilaa jää, voivat myös terveyden biotieteiden maisterin tutkinnon suorittajat osallistua.

Osa luennoista voi olla englanninkielisiä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development