Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PGS2016 Molekyylivirologia 2 op
Vastuuhenkilö
Dosentti Matti Waris, Virusoppi

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija molekyylivirologiaan ja antaa syventävää tietoa viruksista taudinaiheuttajina.

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää keskeisiin virusryhmiin kuuluvat virukset. Hän tuntee yleisellä tasolla virusten rakenteen, lisääntymisen ja monimuotoisuuden. Opiskelija ymmärtää keskeisten virusinfektioiden patogeneesin ja merkityksen lääketieteessä. Opiskelija ymmärtää virusvälitteisen geenihoidon ja virusvektorien periaatteet.

Sisältö

Virusten rakenne, lisääntyminen, monimuotoisuus ja evoluutio. Keskeiset virusryhmät ja infektioiden vaikutukset soluu ja elimistöön. Virusten käyttäminen biotekniikan ja lääketieteen (esim. geenihoito) välineenä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Mikrobeilta puolustautuminen -opintokokonaisuuden tai vastaavan mikrobiologian peruskurssin antamat tiedot

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot: osallistumisaktiivisuus, luentoihin perustuva loppukuulustelu

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali , esim. luentomonisteet.

David R. Harper: Viruses: biology, applications, and control , Garland Science 2012; Alan J. Cann: Principles of Molecular Virology 5th ed., AP 2013

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development