Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MEDI2010 Terveysliikunta 1 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Professori Olli Heinonen, Terveysliikunnan yksikkö, Kliininen laitos & Paavo Nurmi –keskus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot elintapaohjauksesta (painottuen ravintoon
ja liikuntaan) keskeisten sairasryhmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Jaksolla tutustutaan
myös toimintakykyä ja työssä jaksamista tukevaan toimintaan.

Toteutustavat

Luennot 16 t ja pienryhmäopetus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vuori I., Taimela S., Kujala U. toim. Liikuntalääketiede, Kustannus Oy Duodecim 2005.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen: Paavo Nurmi –keskus, 02-33371, tiedustelut olli.heinonen@utu.fi.

5. lukuvuoden syyslukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet