Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL3041 Kliinisen lääketutkimuksen toteuttaminen 6 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Professori Risto Huupponen, risto.huupponen(at)utu.fi
Edeltävät opinnot
Terveyden biotieteiden LuK -tutkinto tai muut vastaavat opinnot.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat kliinisten lääketutkimuksien suorittamiseen, niitä säätelevään lainsäädäntöön ja eettiseen ohjeistoon sekä kliinisten lääketutkimuksien biostatistiseen suunnitteluun.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Lisäksi jokainen laatii tutkimussuunnitelman kliinisen lääketutkimuksen alueelta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kliinisen tutkijan opas (toim. Voipio-Pulkki, Grenman, Haapamäki, Lenander-Lumikari, Mäkinen, Rautava, Scheinin, Vainikainen), Kustannusosakeyhtiö Duodecim, 2000. Handbook of Phase I/II Clinical Drug Trials. Eds. J. Grady and P. Joubert. CRC Press Inc, 1997.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development