Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PATO5908 Kasvaimet 2 op
Vastuutaho
Patologia
Vastuuhenkilö
Professori Ilmo Leivo, Patologia, Biolääketieteenn laitos
Edeltävät opinnot
Solu- ja kehitysbiologian opintokokonaisuus tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijan tietämystä kasvainten käyttäytymisestä.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija tuntee ja ymmärtää kasvainten syntymekanismeja ja käyttäytymistä sekä kasvainten diagnostiikan ja luokittelun perusteet.

Sisältö

Kasvaimet; niiden synty, käyttäytyminen ja diagnostiikka.

Toteutustavat

Luennot. Seminaarit. Mikroskopointi. Itseopiskelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen järjestettyyn opetukseen.
Oppimispäiväkirja tai sähköinen palaute kurssin päätyttyä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kurssin voi suorittaa myös opintojen myöhemmässä vaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkelit. Virtuaalimateriaali. Mikroskooppimateriaali.
Oppikirja: Kumar, Abbas, Aster: Robbins Basic Pathology. Saunders Elsevier. 9. edition.v

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development