Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL5518 Kokeellinen farmakologia 2 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Farmakologian yliopisto-opettaja, Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito, Biolääketieteen laitos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on syventää farmakologian tietoja kokeilemalla lääkeaineiden vaikutuksia omakohtaisesti ja tutkimalla eläinmalleissa. Kurssille otetaan vuosittain 40 opiskelijaa (karsinta lääkehoitojen perusteet -kurssin 1. välitentin pistemäärän mukaan

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittanut opiskelija osaa havainnoida harjoitustöissä
käytettyjen lääkeaineiden kliiniset vaikutukset ja ymmärtää niiden vaikutusmekanismit.
Opiskelija saa myös käytännön harjoitusta koe-eläinten käsittelyn periaatteista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sairauksien ehkäisy ja hoito –opintokokonaisuuteen kuuluvan lääkehoitojen perusteet -kurssin 1. välitentin hyväksytty suoritus.

Toteutustavat

Käytännön pienryhmäopetusta 20 t. Itsenäistä opiskelua 20 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen pienryhmäopetukseen on pakollista. Kurssista ei järjestetä erillistä kuulustelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Lisätietoja

2. lukuvuoden kevätlukukausi, tarkempi ohjelma:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/farmakologia/opiskelu/LL%20koulutusohjelma/valinnaiset

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Hammaslääketieteen laitos
Biolääketieteen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development