Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FALL4006 Neuropsykiatristen häiriöiden biologinen tausta ja kohdespesifinen lääkehoito 3 op
Vastuutaho
Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito
Vastuuhenkilö
Farmakologian ja toksikologian yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Kirjallinen kuulustelu

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelijat uusien tutkimusmenetelmien mahdollisuuksiin neurologisten häiriöiden
diagnostiikassa ja uusien lääkkeiden käyttömahdollisuuksiin potilaiden hoidossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaymmärtää kurssilla käsiteltyjen keskushermoston
häiriöiden ja sairauksien neurobiologisen taustan ja hoitoon käytettyjen lääkkeiden vaikutusmekanismit.
Kurssin suorittanut opiskelija ymmärtää neurologisten ja psykiatristen
sairauksien patofysiologiaa ja hoitoon käytettyjen lääkeaineiden käyttöaiheet, -rajoitukset
ja haittavaikutukset.

Sisältö

Luennoilla käsitellään yleisimpien neurologisten ja psykiatristen tautien sekä päihderiippuvuuden
neurobiologisia ja patofysiologisia perusmekanismeja ja näiden sairauksien ja
häiriötilojen hoitoon käytettävien lääkeaineiden molekyylitason vaikutusmekanismeja.

Toteutustavat

Luennot 16 t

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luennoilla käsitellyt asiat ja Medica-portaalissa tai Moodlessa jaettu opetusmateriaali.
  • Soveltuvin osin oppikirjat: Koulu Mervaala - Tuomisto: Farmakologia ja toksikologia, 8. painos, Medicina 2012, tai vaihtoehtoisesti
  • Pelkonen – Ruskoaho: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, painos, Duodecim 2012.

Lisätietoja

Kevätlukukausi, tarkempi ohjelma:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/med/yksikot/farmakologia/opiskelu/LL%20koulutusohjelma/valinnaiset

Tarvittaessa kurssin opetuskielenä voidaan käyttää englantia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development