Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LGEN5557 Kliinisen genetiikan valinnainen opintojakso 2 op
Vastuutaho
Lääketieteellinen genetiikka
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Laura Tanner, Lääketieteellinen genetiikka, Biolääketieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus tutustua käytännössä perinnöllisyysneuvontaan.
Opintojakson sisältö liittyy opiskelijan valinnan mukaisesti joko sikiödiagnostiikkaan
tai muuhun perinnöllisyysneuvontaan.

Kliiniseen genetiikkaan tutustuminen käytännössä.

Sisältö

Osallistuminen perinnöllisyyspoliklinikan 2–4 potilaskokoukseen, potilastapausten valmistelu
yhdessä perinnöllisyyslääkärin kanssa, perinnöllisyysneuvontojen seuraaminen sekä
yhteenvedon laatiminen potilaalle vähintään yhdestä perinnöllisyysneuvonnasta.

Toteutustavat

Kliinisen toiminnan seuraaminen, tautikohtaiseen kirjallisuuteen tutustuminen sekä yhteenvedon
laatiminen potilaalle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Oppimista arvioidaan yhteisessä loppukeskustelussa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

5. lukuvuoden syyslukukausi tai myöhempi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biolääketieteen laitos
Biolääketieteen koulutusohjelma
Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
Opintokokonaisuudet
Fysiologia
MDP in Biomedical Imaging
MDP in Drug Discovery and Development