Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LTAU6149 Lasten kardiologia 2 op
Vastuutaho
Lastentautioppi
Vastuuhenkilö
Dosentti Henrik Ekblad, Lastentautioppi, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yleisimpiin sydänvikoihin ja rytmihäiriöihin.

Opiskelija tietää ja osaa tunnistaa yleisimmät sydänviat ja rytmihäiriöt

Sisältö

Opiskelijat osallistuvat viikon ajan lastenkardiologisen poliklinikan toimintaan (potilastyöskentely).
Harjoitustyönä opiskelijat perehtyvät kammioväliseinäaukon ja Fallot´n tetralogian
aiheuttamiin verenkierrollisiin muutoksiin. Lisäksi opiskelijat perehtyvät käsitteeseen
yksikammiosydän ja siihen liittyviin erityiskysymyksiin – erityyppiset yksikammiosydämet,
yksikammiosydämen verenkierto syntymän jälkeen, yksikammiosydämen leikkausvaiheet.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Lastentautiopin kurssi tulee olla suoritettuna.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin päätteeksi pidetään 2x45 min suullinen palaveri, jossa opiskelijat esittelevät
harjoitustyön tuloksia.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjat:
1. Kardiologiaa lastenlääkäreille
2. Nuorisokardiologia
3. Sydänlasten kirja

Lisätietoja

5. lukuvuosi tai myöhempi. Kurssille otetaan 2 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteelliset oppiaineet
Biolääketieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria