Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLÄÄ0023 Ulkomaalainen terveydenhuollossa II 3 op
Vastuutaho
Yleislääketiede
Vastuuhenkilö
Kliininen opettaja Jaana Franck, Yleislääketiede, Kliininen laitos.

Osaamistavoitteet

- oppia ulkomaalaisten terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät säädökset ja menettelytavat
- ymmärtää väestön liikkuvuuden epidemiologinen merkitys
- ymmärtää kulttuuritekijöiden merkitys terveydenhuollon toiminnassa
- soveltaa em. tietoja käytännön terveydenhuollon ongelmatilanteissa

Sisältö

Kulttuurierojen vaikutus sairauskäsityksiin ja hoitoihin. Suhtautuminen vieraisiin tapoihin.
Kielivaikeudet ja tulkkaus. Maailman eri suunnilta tulevien infektiot, seulonnat ja rokotukset.
Pakolaisten terveydenhuolto. Turvapaikan hakijoiden terveydenhuolto.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

UTH I

Toteutustavat

Ryhmäopetus, potilastehtävien palautus 10 t.
Annettuihin potilastapaustehtäviin liittyvä omatoiminen opiskelu 30 t.
Tk-harjoittelu ulkomaalaisten terveysasemalla 10 t.
Tk-harjoittelu Varissuon terveysasemalla 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tehtävien suoritus ja ryhmäopiskeluun ja tk-harjoitteluun osallistuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ajankohtaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Tieto tarvittavasta oppimateriaalista jaetaan kurssin
alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kliininen laitos
Psykiatria